top of page

Tekenen en symptomen van Kundalini

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U

(For English scroll down)

Kundalini energie is een bijzondere levensenergie die in ons allemaal aanwezig is vanuit het reservoir bij ons stuitje. Onder normale omstandigheden stroomt de energie vrijelijk door ons lichaam, of komt zij geleidelijk aan steeds meer vrij. Het hoeft dan ook helemaal niet zo te zijn dat je heftige symptomen ervaart wanneer de energie ontwaakt is, maar het kan wel.

De meest typerende symptomen die op een Kundalini-ontwaken duiden zijn:

 

  • Ervaringen van intense hitte,

  • Electrische ladingen langs de wervelkolom of anderszins ervaren van de energie langs de wervelkolom tot aan het kruinchakra. De energie kan zo sterk zijn dat apparaten in je omgeving ontregeld raken,

  • Lichtervaringen en vele andere ervaringen van een andere realiteit dan de dagelijkse,

  • Schokken, trillen of andere ongecontroleerde bewegingen van het lichaam.

 

Dat er toch nog vele andere symptomen kunnen ontstaan bij het ontwaken van de Kundalini energie, maar ook het activeren van ons energielichaam op iedere andere manier, heeft veelal te maken met de herinnering van ons lichaam. Trauma's, emotionele blokkades, grensoverschrijdingen of misbruik kunnen bijdragen aan allerlei reacties van ons lichaam die zich eigenlijk pas manifesteren zodra onze energie gewekt wordt. Een Kundalini ontwaken, of een anderszins activeren van onze energiehuishouding maakt deze reacties dan in ons los.

Een Kundalini ontwaken kan een zeer heftige ervaring zijn, maar is altijd tijdelijk. Hoelang deze periode duurt kan wel verschillend zijn per persoon. Zorg in die tijd goed voor jezelf, zoek geen spiritueel/energetische behandelingen op, maar zorg juist voor een gezonde aarding, gezonde beweging en gezonde voeding. Zoek steun waar je het nodig hebt, en wanneer zich trauma's of andere onverwerkte zaken aandienen, zoek dan zoveel mogelijk therapeuten met begrip voor je ervaringen. Zie hiervoor ook de tips en linkspagina.

Signs and Symptoms of Kundalini

Kundalini energy is an extraordinary life energy that is present in us all, originating from the reservoir close to our tail bone. In normal circumstances this energy is flowing freely in our body and will be released more and more gradually. You might not experience severe symptoms at all when the energy is released, but it is possible.

Most typical symptoms with Kundalini awakening are:

  • Experience of intense heat

  • Electrical sensations along your spine, or similar experience of the energy rising up your spine towards your crown chakra

  • Experiences of light and other experiences of another reality than our daily reality

  • Shaking, trembling or other uncontrolled movements of the body

The possibility of severe symptoms when Kundalini awakens, or the activating of our energybody in another way has to do with the rememberance of our body. Trauma, emotional blockages or abuse can contribute to many reactions of our body that will manifest when the energy is activated. The Kundalini energy will trigger those reactions.

A Kundalini awakening can be very upsetting, but remember it will be temporary. How long the awakening process will take is different for eveybody. During this period take good care of yourself, don't take on too much spiritual/energetic practice, but make sure you practice grounding, healthy movement and healthy fresh food. Look for support when you need it, and when trauma is manifesting or other unresolved issues, look for a good therapist with understanding of your experiences.

Kundalini-chart.jpg
bottom of page