Persoonlijke ervaringen

Na de afronding van mijn studie ging ik op reis, en op zoek, ook al wist ik niet waarnaar. Na ruim twee jaar reizen volgde ik een tiendaagse meditatieretraite in India in 1992. Tegen het einde van de retraite begon ik een enorme energie te voelen die tussen mijn stuitje en mijn kruin heen en weer raasde. Mijn lichaam was zo warm geworden dat ik de winterkou gemakkelijk met blote voeten kon weerstaan. Mijn darmen waren in de war. Ik vroeg om hulp bij de meditatieleiding voor de razende energie in mijn lichaam en vertelde dat de gedachte in me opgekomen was dat ik verlicht was, hoewel ik me schaamde die gedachte te uiten. Ik viel op de grond, maar werd stevig op mijn voeten gezet, terwijl ik schokte en trilde over mijn hele lichaam. De energie leek me via mijn kruin te verlaten, ik werd rustiger en werd op een stoel gezet, waar ik iets te drinken kreeg. De drank smaakte naar zoete nektar - maar bleek toen ik er goed naar keek gewoon water te zijn.

Ik verkeerde in een staat van gelukzaligheid, maar wist niet meer hoe ik verder moest. Vanaf dat moment voelde ik voor het eerst contact met een andere wereld, en dacht: er bestaat toch zoiets als een god. (ik ben atheïstisch opgevoed en geloofde niet in God) Drie nachten sliep ik niet, waarin ik het grote Niets ervoer, de doodsangst toenam, maar ik mezelf overdag ook ervoer als een soort teruggekeerde Boeddha. Ik had veel gedachten over het redden van de wereld, licht en duisternis, en zag vele verbanden die ik nooit eerder gezien had. Maar ik had ook het gevoel mijn normale zelf te zijn verloren. Ik werd teruggebracht vanuit de retraite naar de plaats waar ik tijdelijk woonde in India, zwierf daar nog enige dagen in verwarring rond totdat lieve vrienden mij opvingen. Na tien dagen stond ik weer op de grond, in totale verwarring over wat er gebeurd was.

 

In de twee jaren daarna ontwikkelde zich, eenmaal weer in Nederland, tenslotte een zware psychose die nog steeds voortbouwde op de onbegrepen ervaringen in de retraite. Dit keer ervoer ik vooral angst, waandenkbeelden en dwingende opdrachten tot zelfmoord, die de ervaringen van een hoger bewustzijn, een eenheid met alles en het contact met een meer spirituele werkelijkheid volledig overschaduwden. Ik werd opgenomen, de diagnose manisch depressiviteit, oftewel bipolaire stoornis werd gesteld, en ik werd ingesteld op het medicijn lithium naar huis gestuurd met een beperkte nazorg.

In de eerste jaren daarna wilde ik me uit desillusie niet meer met meditatie bezighouden en richtte ik me op de acceptatie van mijn ziekte en kwetsbaarheid. Wel begon ik me intensief met beweging en lichaamswerk bezig te houden, een interesse die ik altijd al had, waarin ik ontdekte dat ik een achterstand had aan emotionele ontwikkeling. Langzaamaan begon ik die ontwikkeling in te halen. Veel therapie met mijn lichaam als basis, een innerlijk hard werken, gaven me tenslotte het gevoel dat ik rond mijn 35e eindelijk pas in mijn lichaam geïncarneerd was, eindelijk op eigen benen stond, me wel bewust van het trauma in mijn prenatale periode, de spanningen in mijn vroege jeugd en de verwachtingen die er als kind op mij rustten. Later kwam er nog een trauma in mijn vroege jeugd naar boven, dat er voor gezorgd had dat ik uit mijn lichaam was getreden en er lang niet goed meer in verbleef. Dankzij EMDR en andere psychotherapie verwerkte ik dit trauma uiteindelijk.

 

Tijdens het kundalini proces begon ik rond 1997 opnieuw spirituele ervaringen te krijgen, nu ook buiten manische episoden om. Ik had het gevoel in het filmdoek te stappen, naar een nieuwe extra dimensie. Ik benoemde het als de vierde dimensie, maar begon waarschijnlijk voor het eerst werkelijk te leven in de derde. De versluierde visie van waaruit ik de wereld bekeek verdween, de wereld werd glashelder. De verbinding met een meer spirituele werkelijkheid, die ik in India voor het eerst ervoer, keerde terug.

Vreemde lichamelijke gewaarwordingen, soms angstaanjagend, traden op: het gevoel dat mijn tong in mijn mond wegsmolt; energie die uit mijn centrale, derde, chakra werd weggezogen en me uitgeblust achterliet, maar ook weer werd aangevuld in het contact met sommige anderen; mijn lichaam totaal ervarend als een ééncellig wezen vol met water; het gevoel uit elkaar te worden getrokken; het gevoel onthoofd te worden; een branden over mijn hele lichaam. Op een nacht zag ik de hele nacht lichtflitsen in mijn hoofd, als een compleet lichtorgel.

Ik begon vele beelden uit vroegere tijden te ontvangen, die even scherp waren als de herinneringen aan je jeugd die je soms ineens krijgt wanneer je iets ruikt. Ik ervoer ze als beelden van mijzelf in verschillende gedaanten in vorige levens. Meestal was er een direkt verband met de persoon waar ik me bij bevond, of situatie waarin ik verkeerde en leek het beeld daarover iets te kunnen zeggen. Eénmaal verscheen er een vrouw aan me, dwars door mijn eigen spiegelbeeld heen, die haar eigen verhaal aan me vertelde en om hulp vroeg. Ze leek te lijden aan anorexia of iets wat er op leek. Ik had geen idee hoe ik haar zou kunnen helpen.

 

Ik begon de Kundalini-energie nu sterk te ervaren, die regelmatig, als een orgasmische energie langs mijn ruggegraat omhoogschoot. Bij tijden ontketend door muziek, dans en een geheel nieuw ervaren seksualiteit. Soms zeer aktief in mijn lichaam, soms sluimerend aanwezig. Ik realiseerde me dat deze energie destijds totaal onverwacht en onvoorbereid bij mij ontwaakt is, door mijn eigen zoeken. Vanuit een vernauwd bewustzijn en grote emotionele achterstand ben ik in één keer doorgestoten naar een spirituele werkelijkheid - een werkelijkheid die ik op geen enkele manier kon dragen of verwerken op dat moment - maar die me diep van binnen toch ook niet meer losliet nu ik haar eenmaal ervaren had. Langzaamaan verloor ik mijn angst voor de spirituele wereld en werd de connectie daarmee voor mij blijvend. Ook al bleef ik wel mijn kwetsbaarheid voor psychose houden, die connectie bleek het meeste helend te zijn geweest, en helpend bij het verwerken van traumas.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now